Department

Mr. Brian

Mr. Brian

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old...
Read more
Ms. Cristina

Ms. Cristina

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old...
Read more
Ms. Alisa

Ms. Alisa

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old...
Read more
Ms. Britney Ozawa

Ms. Britney Ozawa

Traditional methods of smile enhancement, like veneers, often have required painful hours in the dentist’s.
Read more
Ms. Agnes Celina

Ms. Agnes Celina

Traditional methods of smile enhancement, like veneers, often have required painful hours in the dentist’s.
Read more
Ms. Mary Lous

Ms. Mary Lous

Traditional methods of smile enhancement, like veneers, often have required painful hours in the dentist’s.
Read more
Mr. Will Smith

Mr. Will Smith

Traditional methods of smile enhancement, like veneers, often have required painful hours in the dentist’s.
Read more

 

Lưu ý!

Tôn chỉ của website là xây dựng một không gian để mọi người được lắng nghe, chia sẻ, từ đó phần nào giải tỏa những áp lực tâm lý. Trong đó, vai trò của đội ngũ Thám tử tâm lý là lắng nghe, trò chuyện và hỗ trợ giải tỏa cảm xúc để giúp bạn giảm nhẹ những căng thẳng về tinh thần. Trong trường hợp bạn gặp phải những khó khăn về sức khỏe tinh thần, bạn cần liên hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp để gặp và được trợ giúp bởi các chuyên gia tâm lý, hoặc đến khám tại các bệnh viện để được hỗ trợ chuyên môn.

Thời gian hoạt động của đội ngũ Thám tử tâm lý: 20h-23h